slide 2 slide 3 slide 4 slide 1


Какво е "логистичен етикет" ?

NiceLabel

Доброволен стандарт, който дефинира използването на баркод символи при създаването на етикет за идентифициране на логистични единици.

Eтикетът предоставя ясна и изчерпателна информация за логистичната единица, на която е поставен, едновременно в четима от човека форма и с баркод символи.

Предимства:

    1.Глобален и многоотраслов стандарт.

    2.Широко употребяван върху палети на стоки с кратък срок на годност.

    3.Чрез стандартен формат на етикета се постига икономия на разходи.

    4.Ефективно спомага за насочване и управление на движението на логистичните единици

    5.Връзка между физическия поток от стоки (сканиран баркод) и информационен поток (EDI)

Една от множеството процедури, която българските производители и търговци трябва да изпълнят, е изискването за проследимост на храни и хранителни продукти, по силата на Европейска Директива от 2002 г.
Макар в момента изискването да се отнася само до хранително-вкусовата промишленост, предвижда се скоро то да обхване още фармация, химическа промишленост и други.

От гледна точка на управлението на информацията, системата за проследяване във веригата за доставки изисква всички участници систематично да регистрират и съхраняват в стандартизиран вид връзките между потока от суровини, междинни продукти и готови продукти. Това е постижимо чрез използването на унифицирано кодиране на база на системата стандарти EAN*UCC. Логистичният етикет GS1 е международно признат стандарт за етикет, който се използва за идентифициране на логистични единици (кашони, палети, каси, контейнери и др.). В етикета информацията се представя във вид на баркодове за автоматично прочитане.